Menu
Obec Pertoltice pod Ralskem
Pertoltice pod Ralskem

Veřejná finanční podpora (dotace) z rozpočtu obce

V případě, že hodlá obec finančně podpořit spolek či jiný subjekt působící v obci, vyvíjející činnost např. v oblasti kultury, sportu či v sociální oblasti, může takovému subjektu poskytnout dar či dotaci.

V případě DARU uzavírá obec s příjemcem běžnou darovací smlouvu podle občanského zákoníku. I dar může být podle takové smlouvy účelově vázán.

Dar lze poskytovat na základě žádosti, jejíž náležitosti nejsou upraveny. Dary jsou poskytovány zejména v sociální a zdravotní oblasti, v oblasti protidrogových aktivit a prevence kriminality, živelních pohrom apod.

Rozhodování o poskytování darů v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám a uzavření smluv o jejich poskytnutí je dle § 85 písm. b) zákona o obcích – zastupitelstvo – poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000 Kč a peněžitých darů ve výši nad 20 000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce.

Darovací smlouva_peněžitý dar_vzor (31.5 kB) a Darovací smlouva_věcný dar_vzor (31.5 kB)

DOTACI obec poskytuje na základě „veřejnoprávní smlouvy“, jejíž náležitosti upravuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Tento zákon (a dále např. také zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě) upravuje další specifika tohoto smluvního vztahu, zejm. právo kontroly používání poskytnutých prostředků ze strany obce a oprávnění obce uložit příjemci odvod za porušení rozpočtové kázně. Ze zákona má tak obec účinnější nástroje jak kontrolovat využívání poskytnutých prostředků a vynucovat dodržování smlouvy oproti běžnému daru. Poskytování dotací dle těchto pravidel na místo prostých darů také více odpovídá zásadám hospodárného nakládání s obecním majetkem.

Dotaci lze poskytovat na základě žádosti, jejíž náležitosti rovněž zákon č. 250/2000 Sb. nově předepisuje. Zákon dále předpokládá, že obce zveřejní program poskytování dotací, a upravuje náležitosti s tím spojené. Od 1. 7. 2015 mají obce dále povinnost zveřejnit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace a její dodatky na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo jejího dodatku.

Poskytovatel, s výjimkou svazku obcí, zveřejní veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci a její dodatky na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo jejího dodatku. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci do výše 50000 Kč se nezveřejňuje; pokud uzavřením dodatku k veřejnoprávní smlouvě bude dotace nebo návratná finanční výpomoc zvýšena nad 50000 Kč, poskytovatel zveřejní veřejnoprávní smlouvu a její dodatek na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Veřejnoprávní smlouva včetně dodatků musí být zveřejněna nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění.

Rozhodování o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí je dle § 85 písm. c) zákona o obcích ((příp. ve smyslu § 84/4 zákona o obcích – vyhrazená pravomoc zastupitelstva s odkazem na § 102/4 zákona o obcích v případě částky pod 50.000,-Kč) vyhrazeno zastupitelstvu obce Pertoltice pod Ralskem.

Statut a pravidla pro poskytování dotací (20.02 kB)

Příloha č. 1 Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Pertoltice pod Ralskem (70 kB)

Příloha č. 2 Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory – vzor (39.5 kB) (připraví obec po schválení ZO)

Příloha č. 3 Vyúčtování dotace z rozpočtu obce Pertoltice pod Ralskem (15.02 kB)

schváleno zastupitelstvem Obce Pertoltice pod Ralskem dne 13.2.2017 usnesením č. 371/ZO/2017

„Zastupitelstvo schvaluje statut a pravidla veřejné finanční podpory (dotace) z rozpočtu obce Pertoltice pod Ralskem, které budou zveřejněny na adrese obce i elektronicky na webu obce – obec/verejna-financni-podpora-dotace-z-rozpoctu-obce/, kdy poskytování darů (peněžitých a věcných) a dotací (v těch oblastech a) tělovýchovy a sportu, b) rodiny a využití volného času dětí a mládeže, c) ochrany životního prostředí – podpora výstavby, d) požární ochrany, e) sociální a zdravotní, f) protidrogových aktivit a prevence kriminality, g) kultury a zájmové činnosti) včetně uzavření veřejnoprávních smluv je vyhrazeno zastupitelstvu obce. Celkový objem finančních prostředků a rozdělení prostředků pro jednotlivé dotační oblasti schvaluje Zastupitelstvo obce v rámci schvalování rozpočtu obce pro příslušný kalendářní rok vyjma ochrany životního prostředí – podpora výstavby pro vlastníky nemovitostí v kú Pertoltice pod Ralskem, zde se rozpočet aktualizuje rozpočtovým opatřením dle došlé žádosti. 

Je podporováno opatření zaměřená na pořízení DČOV v případě vypouštění odpadních vod do vod povrchových i v případně vypouštění odpadních vod do vod podzemních a to ve správním území obce Pertoltice pod Ralskem, kdy je stanovena jednorázová podpora ve výši 10.000,-Kč na nemovitost a to po doložení žádosti, listu vlastnictví nemovitosti a parcely (postačuje z dálkového přístupu – náhledu z www.cuzk.cz) , na kterém je DČOV postavena a povolení k užívání stavby vodního díla od příslušného vodoprávního úřadu.

Vzor smlouvy – DČOV – Vzor_dotace_DČOV smlouva (38.5 kB)

Výzvy se uveřejňují na úřední desce obce (vyjma DČOV, kde se podávají žádosti průběžně) urad/uredni-deska/

Výzva veřejná finanční podpora 2023 (283.99 kB)

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Svátek

Svátek má Iveta, Slavoj

Zítra má svátek Medard

Státní svátky a významné dny na zítřek:

  • Mezinárodní den oceánů

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí.

Pranostika na akt. den

Když je sedmý den červnový slunečný, přináší optimistickou náladu.

Aktuální počasí

dnes, středa 7. 6. 2023
slabý déšť 22 °C 12 °C
čtvrtek 8. 6. oblačno 24/11 °C
pátek 9. 6. skoro jasno 24/11 °C
sobota 10. 6. polojasno 22/11 °C

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie


nahoru