Menu
Obec Pertoltice pod Ralskem
Pertoltice pod Ralskem

Veřejná finanční podpora (dotace) z rozpočtu obce

V případě, že hodlá obec finančně podpořit spolek či jiný subjekt působící v obci, vyvíjející činnost např. v oblasti kultury, sportu či v sociální oblasti, může takovému subjektu poskytnout dar či dotaci.

V případě DARU uzavírá obec s příjemcem běžnou darovací smlouvu podle občanského zákoníku. I dar může být podle takové smlouvy účelově vázán.

Dar lze poskytovat na základě žádosti, jejíž náležitosti nejsou upraveny. Dary jsou poskytovány zejména v sociální a zdravotní oblasti, v oblasti protidrogových aktivit a prevence kriminality, živelních pohrom apod.

Rozhodování o poskytování darů v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám a uzavření smluv o jejich poskytnutí je dle § 85 písm. b) zákona o obcích – zastupitelstvo – poskytování věcných darů v hodnotě nad 100 000 Kč a peněžitých darů ve výši nad 100 000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce.

Darovací smlouva_peněžitý dar_vzor (31.5 kB) a Darovací smlouva_věcný dar_vzor (31.5 kB)

DOTACI obec poskytuje na základě „veřejnoprávní smlouvy“, jejíž náležitosti upravuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Tento zákon (a dále např. také zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě) upravuje další specifika tohoto smluvního vztahu, zejm. právo kontroly používání poskytnutých prostředků ze strany obce a oprávnění obce uložit příjemci odvod za porušení rozpočtové kázně. Ze zákona má tak obec účinnější nástroje jak kontrolovat využívání poskytnutých prostředků a vynucovat dodržování smlouvy oproti běžnému daru. Poskytování dotací dle těchto pravidel na místo prostých darů také více odpovídá zásadám hospodárného nakládání s obecním majetkem.

Dotaci lze poskytovat na základě žádosti, jejíž náležitosti rovněž zákon č. 250/2000 Sb. nově předepisuje. Zákon dále předpokládá, že obce zveřejní program poskytování dotací, a upravuje náležitosti s tím spojené. Od 1. 7. 2015 mají obce dále povinnost zveřejnit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace a její dodatky na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo jejího dodatku.

Poskytovatel, s výjimkou svazku obcí, zveřejní veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci a její dodatky na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo jejího dodatku. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci do výše 50000 Kč se nezveřejňuje; pokud uzavřením dodatku k veřejnoprávní smlouvě bude dotace nebo návratná finanční výpomoc zvýšena nad 50000 Kč, poskytovatel zveřejní veřejnoprávní smlouvu a její dodatek na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Veřejnoprávní smlouva včetně dodatků musí být zveřejněna nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění.

Rozhodování o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí je dle § 85 písm. c) zákona o obcích ((příp. ve smyslu § 84/4 zákona o obcích – vyhrazená pravomoc zastupitelstva s odkazem na § 102/4 zákona o obcích v případě částky pod 50.000,-Kč) vyhrazeno zastupitelstvu obce Pertoltice pod Ralskem.

Statut a pravidla pro poskytování dotací (20.02 kB)

Příloha č. 1 Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Pertoltice pod Ralskem Typ: DOC dokument, Velikost: 77 kB

Příloha č. 2 Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory – vzor (39.5 kB) (připraví obec po schválení ZO)

Příloha č. 3 Vyúčtování dotace z rozpočtu obce Pertoltice pod Ralskem Typ: DOCX dokument, Velikost: 17.47 kB

schváleno zastupitelstvem Obce Pertoltice pod Ralskem dne 13.2.2017 usnesením č. 371/ZO/2017 a usnesením č. 160/2024/ZO z 13.3.2024

„Zastupitelstvo schvaluje statut a pravidla veřejné finanční podpory (dotace) z rozpočtu obce Pertoltice pod Ralskem, které budou zveřejněny na adrese obce i elektronicky na webu obce – obec/verejna-financni-podpora-dotace-z-rozpoctu-obce/, kdy poskytování darů (peněžitých a věcných) a dotací (v těch oblastech a) tělovýchovy a sportu, b) rodiny a využití volného času dětí a mládeže, c) ochrany životního prostředí – podpora výstavby, d) požární ochrany, e) sociální a zdravotní, f) protidrogových aktivit a prevence kriminality, g) kultury a zájmové činnosti) včetně uzavření veřejnoprávních smluv je vyhrazeno zastupitelstvu obce. Celkový objem finančních prostředků a rozdělení prostředků pro jednotlivé dotační oblasti schvaluje Zastupitelstvo obce v rámci schvalování rozpočtu obce pro příslušný kalendářní rok vyjma ochrany životního prostředí – podpora výstavby pro vlastníky nemovitostí v kú Pertoltice pod Ralskem, zde se rozpočet aktualizuje rozpočtovým opatřením dle došlé žádosti. 

Je podporováno opatření zaměřená na pořízení DČOV v případě vypouštění odpadních vod do vod povrchových i v případně vypouštění odpadních vod do vod podzemních a to ve správním území obce Pertoltice pod Ralskem, kdy je stanovena jednorázová podpora ve výši 10.000,-Kč na nemovitost a to po doložení žádosti, listu vlastnictví nemovitosti a parcely (postačuje z dálkového přístupu – náhledu z www.cuzk.cz) , na kterém je DČOV postavena a povolení k užívání stavby vodního díla od příslušného vodoprávního úřadu.

Vzor smlouvy – DČOV – Vzor_dotace_DČOV smlouva (38.5 kB)

Výzvy se uveřejňují na úřední desce obce (vyjma DČOV, kde se podávají žádosti průběžně) urad/uredni-deska/

Výzva veřejná finanční podpora 2023 (283.99 kB)

Výzva veřejná finanční podpora 2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 194.94 kB

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30
1
1 2 3 4
1
5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
1
16 17 18 19
20 21 22
1
23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Svátek

Svátek má Vladimír

Zítra má svátek Jana

Státní svátky a významné dny na zítřek:

  • Evropský den národních parků

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Mokrý máj - v stodole ráj.

Pranostika na akt. den

Májová voda vypije víno.

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 23. 5. 2024
slabý déšť 20 °C 13 °C
pátek 24. 5. déšť 19/12 °C
sobota 25. 5. slabý déšť 21/11 °C
neděle 26. 5. slabý déšť 15/9 °C

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kudy z nudy


nahoru